Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Zakopanego. W Nowym Targu radni zdecydowali inaczej

 

Absolutorium i wotum zaufania dla Łukasza Filipowicza, a jak sytuacja wygląda w Nowym Targu?

Burmistrz Nowego Targu bez wotum zaufania i absolutorium. Po długiej i pełnej emocji debacie dotyczącej raportu o stanie miasta, wczorajsza sesja zakończyła się niekorzystnym dla burmistrza głosowaniem. Grzegorz Watycha nie otrzymał od radnych wotum zaufania. 10 radnych było za, przeciwnych – 9, 2 wstrzymało się od głosu. Nie przyjęto również uchwały w sprawie absolutorium. Za było 10 radnych, 6 przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. Obrady przedłużyły się do północy.

Mimo niekorzystnego dla siebie wyniku podsumowania pracy Grzegorz Watycha podziękował swoim współpracownikom za ubiegłoroczną pracę.

Grzegorz Watycha: Chciałem podziękować pani skarbnik, zastępcom, wszystkim pracownikom urzędu, dyrektorom, prezesom za wysiłek, który poświęciliście w to, żeby zrealizować ten budżet na wysokim poziomie. Jest to duży, duży sukces. Dziękuję radnym za wsparcie, za to, że mogliśmy ten budżet na takim wysokim poziomie zrealizować. C, dzisiejsza sesja pokazuje, że to w kategoriach politycznych można różnie oceniać. Natomiast razem taki sukces dla miasta, dla mieszkańców osiągnęliśmy realizując wiele inwestycji, wiele zadań.

Za nami również długie obrady w Zakopanem, ale tutaj burmistrz wotum zaufania uzyskał. 13 radnych było za, dwóch było przeciw, trzech wstrzymało się od głosu. Uchwałę w sprawie absolutorium również przyjęto. Za było 15 radnych, czterech wstrzymało się od głosu.

Czytaj także: