Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Akademia Nauk Stosowanych. Rozmawiamy z Bianką Godlewską- Dzioboń o nowym kierunku lekarskim [WYWIAD]

 

Akademia Nauk Stosowanych rozpoczyna nowy rok akademicki z trzema nowymi kierunkami, wśród nich najbardziej oblegany, ale i też najbardziej wzbudzający kontrowersję kierunek lekarski. Z Bianką Godlewską- Dzioboń, która pełni funkcję rektora uczelni, rozmawialiśmy o problemach związanych z funkcjonowaniem kierunku.

Radio Alex: Czy uczelnia starała się o opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej?

Bianka Godlewska- Dzioboń: Otrzymaliśmy w opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ona jest negatywną oceną, tak jak w przypadku innych uczelni, które aplikowały. Wiemy o tym, że znaleźliśmy się jako uczelnia w sporze między dwoma głosami, wątpliwościami, ale też potrzebami, z drugiej strony potrzebami w zakresie zmiany, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. My, jako uczelnia podjęliśmy się tego trudu i złożyliśmy aplikację o kierunek lekarski, to oczywiście dzisiaj budzi duże wątpliwości środowiska lekarskiego. Słyszymy to, ale to środowisko lekarskie, jest bardzo mocno podzielone i też mamy w tym obszarze przyjaciół wspierających. Kadra, którą zaprosiliśmy do współpracy w realizacji kierunku lekarskiego, jest z głównych ośrodków akademickich z całej Polski kształcących lekarzy.

Muszę potwierdzić, że otrzymaliśmy negatywną ocenę, natomiast otrzymaliśmy pozytywną ocenę Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Nauki, co skutkuje sukcesem w tym zakresie i uruchomieniem kierunku lekarskiego.

Akademia Nauk Stosowanych

Radio Alex: Z jakimi szpitalami będzie współpracowała uczelnia? Czy są to szpitale kliniczne?

Bianka Godlewska- Dzioboń: Głównym naszym partnerem podmiotem leczniczym, w którym będą realizowane przedmioty i zajęcia kliniczne to oczywiście nasz sąsiad- Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu, ale oprócz szpitala nowatorskiego współpracujemy z Powiatowym Szpitalem w Zakopanem, w Myślenicach, w Suchej Beskidzkiej, w Rabce-Zdroju i to są szpitale, z którymi będziemy chcieli podejmować wspólne działania, jeśli chodzi o kierunek lekarski. To są szpitale, które chciałyby tak jak Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu być szpitalem klinicznym, do tego potrzebna jest uczelnia, więc to jest dopiero możliwe, kiedy to partnerstwo się wydarzy.

Akademia Nauk Stosowanych

Radio Alex: Czy uczelnia wyposażona jest w prosektorium?

Bianka Godlewska- Dzioboń: Nie mamy prosektorium i w najbliższej perspektywie nie zamierzamy go też budować. Chcemy prosektorium dla celów dydaktycznych, głównie dla przedmiotu anatomia. Mamy podpisane porozumienie z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na zajęcia z anatomii w zakresie zajęć laboratoryjnych, które odbywają się w prosektorium. To tak naprawdę są dwa wyjazdy w semestrze dla studentów.

Natomiast pozostałe zajęcia kliniczne, które będą na kolejnych latach, to będą, mam nadzieję, odbywały się w prosektorium, które dostosujemy, przynajmniej takie są zapowiedzi pana dyrektora szpitala nowotarskiego, aby wspólnie przebudować i zmodyfikować, dostosować obecne istniejące prosektorium dla już zajęć klinicznych na innych latach. Trzeba powiedzieć, że te zajęcia mają inne oczekiwania i też inne potrzeby w zakresie realizacji poszczególnych przedmiotów. Na chwilę obecną Collegium Medicum dla przedmiotu anatomia rozpoczynamy, natomiast w kolejnych latach będziemy wspólnie modyfikować i zmieniać, dostosowywać prosektorium, które jest w szpitalu.

Akademia Nauk Stosowanych
Akademia Nauk Stosowanych

Radio Alex: Dlaczego mimo tylu przeszkód zdecydowaliście się państwo na otworzenie tego nowego kierunku?

Bianka Godlewska- Dzioboń: Przed nami ogromny trud, zdajemy sobie z tego sprawę, ale na samym końcu jest to oczekiwanie społeczeństwa, które dzisiaj jest. Widzimy, co się dzieje w placówkach, w podmiotach leczniczych, widzimy, jakie są kolejki, jeśli chodzi o oczekiwanie na wizytę. Myślę, że to nie jest tylko lokalny problem, a problem ogólnopolski. Nie mi jest oceniać, czy tak prowadzona polityka w zakresie kształcenia medyków jest efektywna, dlatego że to oczywiście należałoby wziąć udział w szerszej dyskusji i być pewnie głosem jednym z wielu.

Natomiast niewątpliwie my jako uczelnia, która kształci na potrzeby regionu, absolutnie widzimy tę potrzebę. Zresztą przygotowując się do projektu, aplikując o kierunek lekarski, też badaliśmy otoczenie społeczno-gospodarcze i czy nasi absolwenci, biorąc pod uwagę każdy kierunek, który uruchamiamy, zawsze zastanawiamy się, czy nasz absolwent odnajdzie się na rynku pracy, bez względu na to, czy to jest lekarz. Bo dzisiaj koncentrujemy się bardzo mocno na kierunkach lekarskich, a co z pozostałymi naszymi absolwentami? Więc dla nas dzisiaj patrząc na uczelnię, istotny jest każdy student i jego obecność później na rynku pracy i dokonując analizy ekonomicznej w tym zakresie, ja jestem ekonomistą, więc w pierwszej kolejności to mi towarzyszy, czy jesteśmy w stanie udźwignąć to i absolutnie wszelkie czynniki i elementy na to wskazywały, aby aby realizować ten projekt.

Ponad 7 osób na jedno miejsce, w zasadzie ponad 700 osób aplikowało i to pokazuje, jakie jest zapotrzebowanie. Należy jeszcze podkreślić, że ubieganie się o kierunek lekarski dla kandydatów nie było łatwe, próg był bardzo wysoko podniesiony, bo obligatoryjnie to były warunki rekrutacji, dotyczyły biologii na rozszerzonym poziomie, ale również matematyki, fizyki, chemii, co oznacza, że student, który do nas przeszedł, był świadomym studentem, to nie jest przypadkowy wybór, tylko wybór świadomego studenta, który chce realizować swoją ścieżkę zawodową na kierunku lekarskim.

Z Bianką Godlewską- Dzioboń p.o. rektora Akademii Nauk Stosowanych rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska.

Czytaj także: