Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Bezpieczne Lodowiska 2024: Strażacy pomogą w przygotowaniu lodowisk lub ślizgawek

 

Bezpieczne Lodowiska 2024

Fot. gov.pl

W ramach akcji “Bezpieczne Lodowiska 2024”, Straż Pożarna podejmuje inicjatywy mające na celu minimalizację ryzyka oraz zwiększenie przyjemności korzystania z lodowych atrakcji.

„Bezpieczne Lodowiska 2024” polega na udzieleniu pomocy w przygotowaniu lodowisk lub ślizgawek między innymi na terenie boisk szkolnych, parków, ogródków jordanowskich, osiedli itd. (wcześniej odpowiednio przygotowany teren).

Strażacy udzielają wsparcia w utworzeniu lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska.

Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band (wałów) z piasku lub śniegu – czynności te leżą w gestii składającego wniosek.

Pomocy w przygotowaniu lodowiska powinna udzielić najbliższa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP lub Ochotnicza Straż Pożarna w uzgodnionym wcześniej terminie i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.