Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Debata Społeczna w Zakopanem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

 

Debata Społeczna w Zakopanem

Zwiększenie liczby kontroli prędkości, wydłużenie czasu wyświetlania się zielonego światła dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Aleje 3-Maja i Kościuszki z uwagi na seniorów, doświetlenie przejść dla pieszych – to postulaty mieszkańców, którzy spotkali się w Zakopanem na debacie społecznej z policjantami. Debatę zdominowały tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym w szczególności bezpieczeństwa pieszych w rejonie newralgicznych przejść dla pieszych. W spotkaniu wzięło udział prawie 50 osób. Podczas kolejnej debaty, policjanci przedstawią, jakie podjęli działania w związku z wnioskami, które złożyli mieszkańcy Zakopanego.

Debata społeczna inaugurująca cykl debat społecznych odbyła się wczoraj w sali narad UM Zakopane z udziałem, z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem, oraz kierownictwa Wydziału Ruchu Drogowego tatrzańskiej policji. W debacie uczestniczył również przedstawiciel Wydziału Drogownictwa i Transportu UM Zakopane oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Zakopanego

– informuje asp. sztab. Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji.

fot. Policja Zakopane

Debatę zdominowały tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym w szczególności bezpieczeństwa pieszych w rejonie newralgicznych przejść dla pieszych, w tym podejmowanie działań mających na celu egzekwowanie przestrzegania prawa. Mieszkańcy złożyli wiele wniosków i postulatów.

Tatrzańska policja realizuje szereg spotkań ze społeczeństwem w naszym powiecie, podczas których bada oczekiwania obywateli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wczoraj tj. 11.12.2023 roku policjanci spotkali się z mieszkańcami Zakopanego podczas debaty, której tematem przewodnim było: „bezpieczeństwo mieszkańców i turystów w rejonie przejścia dla pieszych przy ul. Aleje 3-Maja dolne i innych na terenie miasta Zakopane” – dyskusja o następstwach tych zagrożeń

– informuje rzecznik zakopiańskiej policji.

Podczas debaty, zgodnie z założeniem scenariusza debaty inaugurującej, omówiono zakres i cel organizacji debat społecznych. Przedstawiono zgromadzonym uczestnikom debaty zalety korzystania z narzędzi informatycznych udostępnionych obywatelom, tj. „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” i aplikacji mobilnej „Moja Komenda”. Uczestnicy debaty poznali zadania, jakie realizują policjanci w naszym powiecie, które omówił z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem.

W trakcie debaty najwięcej uwagi poświęcono bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Mieszkańcy wskazywali newralgiczne punkty, w których istnieją zagrożenia drogowe i przedstawiali swoje propozycje dotyczące między innymi zmiany oznaczeń bądź poprawy infrastruktury. Mieszkańcy wspominali o przejściu dla pieszych pomiędzy dolną Równią Krupową, a osiedlem Łukaszówki oraz o przejściu dla pieszych przy ul. Zamoyskiego w pobliżu cocktail baru. Konstruktywna dyskusja mieszkańców z policjantami oraz inspektorem Wydziału Drogownictwa i Transportu zaowocowała sformułowaniem wniosków i zadań do ewentualnej realizacji.

Podczas debaty społecznej złożono wnioski dotyczące między innymi:
•    zwiększenie liczby kontroli prędkości na terenie miasta Zakopane, między innymi w rejonie ulicy Aleje 3-Maja i ulicy Zamoyskiego oraz Kościuszki,
•    wydłużenie czasu wyświetlania się zielonego światła dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Aleje 3-Maja i Kościuszki z uwagi na seniorów,
•    doświetlenie przejść dla pieszych (Aleje 3-Maja, Kościuszki, Zamoyskiego)
•    opiniowania przez Policję projektów, pod kątem wskazywania rozwiązań, które mają zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Mieszkańcy dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat zachowania niektórych kierowców wobec pieszych i przedstawiali rozwiązania, które w ich ocenie mogłyby bezpieczeństwo poprawić. Moderację debaty prowadził oficer prasowy tatrzańskiej policji. Na koniec policjanci wręczyli mieszkańcom elementy odblaskowe przypominając jednocześnie o bezpieczeństwie pieszych oraz zagrożeniach w sieci. Podczas kolejnej debaty ewaluacyjnej, policjanci przedstawią, jakie działania podjęli w związku z wnioskami, które złożyli mieszkańcy Zakopanego.

Czytaj także: