Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Dotacja dla baców z Małopolski: 2 miliony złotych na wypas kulturowy owiec

 

Dotacja dla baców z Małopolski

Bacowie z Małopolski mogą otrzymać dotację na wypas kulturowy owiec. Zarząd Województwa Małopolskiego ma do rozdania 2 mln zł. Organizacje pozarządowe, które zrzeszają hodowców owiec mogą składać oferty do 26 stycznia 2024 r.

Małopolska to region górski i jedno z trzech województw karpackich w Polsce. Takie położenie geograficzne wiąże się z szeregiem walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturowych, które są naszym dziedzictwem. Wpływają one zarówno na jakość życia mieszkańców jak i atrakcyjność turystyczną regionu

– mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

W trosce o zachowanie tych wartości Samorząd Województwa Małopolskiego wspiera ochronę bioróżnorodności i krajobrazu przyrodniczego i kulturowego gór. Przykładem takich działań jest m.in. czynna ochrona przyrody poprzez przeprowadzenie wypasu kulturowego owiec na obszarach cennych przyrodniczo i krajobrazowo. Wypas kulturowy owiec zapobiega procesowi zaniku polan reglowych, na których znajdują się siedliska rzadkich roślin. Zachowanie gospodarki pasterskiej w górach jest też ważne ze względu na wielowiekowe tradycje lokalnej ludności

– dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

W 2023 r. udzielono dotacji na łączną kwotę: 1 999 837,80 zł. Środki te trafiły do 92 baców, wypasających na łącznej powierzchni 3 333,07 ha, w ramach konkursu w 2023 roku w wypasie brało łącznie ponad 19 tys. sztuk owiec. W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości: 1 870 513,90 zł. Trafiły one do 86 baców wypasających na łącznej powierzchni 3 123,712 ha. W wypasie w ramach konkursu wzięło udział łącznie ponad 17,5 tys. sztuk owiec

– informuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Wszystkie szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Kompozycja mapowa Obszary wypasowe na 2024 r. znajduje się w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.

Czytaj także: