Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Dwie poniedziałkowe sesje nie wyłoniły marszałka województwa małopolskiego. Kolejne obrady we wtorek, w planach także sesja w czwartek

 

Głównym punktem obrad poniedziałkowej (1.07) sesji sejmiku był wybór marszałka województwa małopolskiego

Zgłoszono dwie kandydatury – obecnego wojewody Krzysztofa Jana Klęczara (z PSL – zgłoszony przez Koalicję Obywatelską i Trzecią Drogę) oraz – po raz kolejny – posła Łukasza Kmitę (PiS). Po prezentacji kandydatów i dyskusji odbyło się głosowanie.

Danuta Kawa: Komisja Skrutacyjna w składzie Danuta Kawa, Tadeusz Arkit, Piotr Dziurdzia, Jan Piczura, Michał Słowik, Małgorzata Szostak, Marek Wierzba po przeprowadzeniu aktu głosowania i obliczeniu głosów ustaliła, co następuje. Stan liczebny radnych, czyli osób uprawnionych do głosowania, wynosi 39. W głosowaniu wzięło udział 39 radnych. Głosów ważnych oddano 32. Głosów nieważnych oddano 7. Kandydat Krzysztof Jan Klęczar – oddano głosów 18. Kandydat Łukasz Kmita – oddano głosów 14. W związku z tym żaden z kandydatów nie uzyskał większości wymaganych głosów.

Przewidziana przepisami większość, o której mówiła przewodnicząca komisji skrutacyjnej Danuta Kawa, to 20 głosów.

To była kolejna próba wyboru marszałka naszego województwa

6 maja podczas sesji inauguracyjnej na Łukasza Kmitę zagłosowało 13 radnych, 22 było przeciw, dwóch się wstrzymało od głosu, jedna karta do głosowania okazała się nieważna.

19 czerwca za Kmitą zagłosowało 17 radnych, 19 było przeciw, a 2 głosy były nieważne.

Ponieważ zgodnie z przepisami sejmik województwa musi wybrać marszałka w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów samorządowych (do 9 lipca, po tym terminie konieczne byłyby nowe wybory), podjęto decyzję o zwołaniu wieczornej, nadzwyczajnej sesji.

Fot. malopolska.pl

Kandydatami ponownie zostali Łukasz Kmita i Krzysztof Jan Klęczar. Ponownie Danuta Kawa:

Danuta Kawa: W głosowaniu wzięło udział 39 radnych. Ważnych kart do głosowania oddano 35, głosów nieważnych oddano 4. Kandydat Krzysztof Jan Klęczar – głosów za oddano 19. Kandydat Łukasz Kmita – głosów za oddano 16. W związku z powyższym kandydaci na Marszałka Województwa Małopolskiego nie uzyskali wymaganej liczby głosów na funkcję Marszałka Województwa Małopolskiego.

Krzysztof Jan Klęczar zaznaczył, że nie będzie kandydował. Przewodniczący rady Jan Tadeusz Duda zaznaczył, że w tym tygodniu zaplanowano jeszcze dwie sesje (2 i 4.07):

Jan Tadeusz Duda: Na jutro na godzinę 18:00 zwołuje nową – to będzie już VI sesja sejmiku na wniosek 10 radnych klubu Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę o obecność. Szanowni Państwo, jeszcze jedna uwaga. Ja chciałem zgłosić zwołanie sesji na czwartek, w której będziemy mieli również powołanie komisji, bo i tak musimy powołać komisję sejmiku

– mówił przewodniczący rady Jan Tadeusz Duda.

Czytaj także: