Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Dyrektorzy szkół i przedszkola w Zakopanem poszukiwani

 

Dyrektorzy szkół i przedszkola w Zakopanem

W sześciu zakopiańskich szkołach i jednym przedszkolu skończyły się kadencje dyrektorów. Burmistrz miasta ogłosił konkursy na te stanowiska. Dokumenty można składać do 27 września:

Iwona Grzebyk-Dulak: Ruszyła procedura konkursowa, którą wszczęto w Zakopanem w przypadku pięciu szkół i jednego przedszkola. Wynika to z faktu, że kończą się kadencje dyrektorów tych naszych gminnych placówek oświatowych. Podania można składać do 27 czerwca. Zarządzenie Burmistrza Miasta Zakopane w sprawie ogłoszenia konkursów w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola numer 9, Dyrektora szkoły Podstawowej, numer 7,  Dyrektora szkoły Podstawowej numer 9, Dyrektora Szkoły Podstawowej numer 3 oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zakopane.

Zakończył się już konkurs, w którym wyłoniono dyrektora szóstej szkoły podstawowej nr. 2:

Iwona Grzebyk-Dulak: Funkcję dyrektora szkoły objęła pani Adrianna Gruszka.

Radio Alex: Dlaczego w tej szkole już dokonano wyboru?

Iwona Grzebyk-Dulak: Ponieważ pani dyrektor Irena Gach kończyła pełnienie funkcji dyrektora z dniem 30 czerwca. Z uwagi na to, konkurs musiał być zorganizowany wcześniej.

Z Iwoną Grzebyk-Dulak wiceburmistrz Zakopanego rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska.

Czytaj także: