Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Dzień Wszystkich Świętych. Utrudnienia w ruchu w Zakopanem

 

Urząd Miasta Zakopane informuje o czasowej zmianie organizacji ruchu w związku z Dniem Wszystkich Świętych w dniach od 30.10.2023 r. od godz. 14:00 do 02.11.2023 r. do godziny 22.00.

W dniach 31.10.-01.11.2023 r. planuje się całkowite, tj. dwustronne zamknięcie odcinka ul. Nowotarskiej na odcinku od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza w godzinach 07.00 – 22.00.

W razie wzmożonego ruchu samochodowego w obrębie cmentarza 30.10.2023 r. oraz 2.11.2022 r. rozważona zostanie możliwość zamknięcia odcinka ul. Nowotarskiej na odcinku od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza w godz.:

  • od 14:00 do 22:00 w dn. 30.10.2023 r.
  • od 07:00 do 22:00 w dn. 02.11.2022 r.

Objazd będzie poprowadzony drogami gminnymi: ul. Sienkiewicza, Kościuszki, Aleje 3-go Maja. Trasa objazdu zostanie czytelnie oznakowana zgodnie z załączonym projektem czasowej organizacji ruchu. Oprócz niezbędnego oznakowania, wjazd na zamknięty odcinek ul. Nowotarskiej będzie nadzorowany przez Policję i Straż Miejską.

Przywrócenie stałej organizacji ruchu nastąpi w dniu 02.11.2023 r. po godzinie 22.00.