Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Finansowe wsparcie dla czworaczków z Kościeliska

Radni z Kościeliska zdecydowali o przyznawaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego dla rodziny pp. Gąsienica - Matus, którym pod koniec lutego urodziły się cztery córeczki.

Finansowe wsparcie dla czworaczków z Kościeliska

Jak mówiła podczas sesji Ewa Piczura, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelisku:

Gmina winna promować, dbać o rozwój i ochronę rodzin wielodzietnych, a podejmowanie działań takich jak podjęcie chociażby przedmiotowej uchwały winno zostać uznane za priorytetowe i strategiczne

Ewa Piczura: Pojawienie się na świecie równocześnie czwórki dzieci jest dla rodziny znaczącym obciążeniem finansowym, które w istotny sposób wpływa na dotychczasowy poziom życia. Dlatego też zasadnym jest objęcie rodziców i dzieci dodatkowym wsparciem. Przyznanie niniejszą uchwałą jednorazowego świadczenia wpisuje się także w przyjęty program wspierania rodziny w Gminie Kościelisko na lata 2021-2024, który przewiduje wspieranie materialne rodzin, w tym zapewnienie dostępności do systemu świadczeń rodzinnych.

Samorządowcy jednogłośnie przyjęli uchwałę o przyznawaniu finansowego wsparcia z tytułu urodzenia się czworga dzieci podczas jednego porodu – w rodzinach mieszkających na terenie całej gminy.

Świadczenie wyniesie 20 tys. zł. O pomocy finansowej dla rodziny czworaczków zdecydowali radni powiatu tatrzańskiego i dołożyli 10 tys., a Sejmik wojewódzki przeznaczył dla nich jako jednorazowe wsparcie – 80 tys. zł.

Czytaj także: