Radio Alex 105.2 FM Zakopane

GDDKIA: Wizualizacja obwodnicy Nowego Targu [FOTO]

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła wizualizację planowanej obwodnicy Nowego Targu. Na zdjęcia wykonane na terenie osiedla Polana Szaflarska naniesiono grafiki przedstawiające przyszłą drogę.

Wizualizacja obwodnicy Nowego Targu

Przypomnijmy, że na wniosek dwóch grup mieszkańców radni nowotarscy wystosowali do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad apel w sprawie opracowania alternatywnej koncepcji poprowadzenia tzw. południowej obwodnicy Miasta.

Kacper Michno: Radni miejscy w swojej petycji poprosili nas o przygotowanie wizualizacji tego wariantu obwodnicy, który przez nas jest preferowany i właśnie taką wizualizację przygotowaliśmy. Czyli ta wizualizacja pokazuje, jak z okolic osiedla Polana Szaflarska wyglądałaby droga, którą w wariancie numer 3 chcielibyśmy przeprowadzić na południe od zabudowań Nowego Targu.

Fot. gov.pl/web/gddkia-krakow

W kwietniu Generalna Dyrekcja złożyła do burmistrza Nowego Targu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowej obwodnicy miasta, która ma być częścią drogi krajowej nr 49. We wniosku jako preferowaną trasę przebiegu drogi wskazano wariant nr 3, który został przygotowany po uwzględnieniu uwarunkowań społecznych, środowiskowych, technicznych i finansowych.

Kacper Michno: Ona jest poprowadzona w większości po nasypie, natomiast widać po jej wschodniej części, że przechodzi w taki most, który nad Dunajcem będzie przekraczał rzekę. Będzie następnie szedł w kierunku południowym, omijając od północy lotnisko w Nowym Targu. Ten fragment dotyczy tylko i wyłącznie widoków z osiedla Polany Szaflarskiej. To jest widok, który jest poprowadzony albo w kierunku południowym i tutaj w większości widać drogę, która jest poprowadzona w nasypie, albo w kierunku południowo-wschodnim, nieco bardziej wschodnim. I tutaj już widać most, który zaczyna się nad Białym Dunajcem

– mówił rzecznik GDDKiA Kacper Michno. Obecnie wniosek o wydanie decyzji środowiskowej jest rozpatrywany przez wójta gminy Nowy Targ. Wójta – bowiem burmistrz ze względu na posiadanie działki w tym rejonie wyłączył się z procedowania. Przewidywany czas realizacji to lata 2025-2029.