Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Gmina Kościelisko: Jak wygląda budżet na najbliższy rok? Najwięcej inwestycji dotyczy dróg

 

W tym roku gmina Kościelisko stawia na inwestycje. Tak też skonstruowany został budżet

Roman Krupa: 32 zadania inwestycyjne do realizacji. Na inwestycje i remonty planujemy wydatkować kwotę ponad 25 mln złotych. Wydatki na poziomie ponad 70 mln złotych, dochody na poziomie prawie 67 mln zł. Dla mnie jest to budżet inwestycyjny, rozwojowy, głównie z nastawieniem na dokończenie zadań i rozpoczęcie nowych związanych z infrastrukturą drogową.

Najwięcej inwestycji dotyczy dróg, ale są i inne projekty:

Roman Krupa: Z jednej strony inwestycje w infrastrukturę drogową, ale też placówki oświatowe, bo udało się pozyskać środki na remonty naszych szkół. Planujemy w tym roku uruchomić żłobek w Witowie – myślę, że też jest dobra informacja – i wiele, wiele innych mniejszych lub większych projektów zrealizować

– mówi wójt Roman Krupa.

Czytaj także: