Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Gmina Nowy Targ: W środę na sesji m.in. o dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

 

Gmina Nowy Targ – w środę sesja Rady Gminy. Co w porządku obrad?

O udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych, przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Nowej Białej czy zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ dyskutować będą radni podczas środowej (07.02) popołudniowej sesji.

W części sprawozdawczej o swojej pracy opowiedzą wójt oraz przedstawiciele Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.

Kolejne projekty uchwał dotyczyć będą m.in. przedłużenia umowy najmu pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Waksmundzie na prowadzenie biura obsługi administracyjnej, określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem tych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tu ujęto też warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania takiej pomocy.

Początek środowej sesji o 13:00.

Czytaj także: