Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Gmina Szaflary będzie współpracować z gminą Kolbuszowa

 

Gmina Szaflary będzie współpracować z gminą Kolbuszowa

List intencyjny w tej sprawie 8 czerwca podczas Dni Kolbuszowej podpisali wójt Rafał Szkaradziński i burmistrz Grzegorz Romaniuk.

W duchu przyjaźni i współpracy pomiędzy gminą Kolbuszowa i gminą Szaflary uznajemy, że wspólnym pragnieniem naszych miejscowości jest utrzymywanie ścisłych relacji przyjaźni

– czytamy w oficjalnym dokumencie. Napisano w nim także o planowanych wzajemnych korzyściach w obszarze partnerskiej współpracy takich, jak: pobudzenie kontaktów pomiędzy mieszkańcami, umocnienie wzajemnych więzi poprzez wymianę poglądów i doświadczeń.

Fot. facebook.com/sercepodhalagminaszaflary

W uroczystościach udział wzięli także przewodniczący Rady Gminy Szaflary Stanisław Wąsik, przewodniczący Rady Gminy Kolbuszowa – Krzysztof Wilk, a także burmistrzowie z Starego Samboru i Kamieńca Podolskiego na Ukrainie: Iwan Hrys i Mychajło Positko.

Kolbuszowa to miasto położone na Podkarpaciu na skraju Puszczy Sandomierskiej o bogatej historii i ciekawej kulturze. Istnieje tu Muzeum Kultury Ludowej w skład którego wchodzi skansen – Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej. To ten obiekt wspólnie z władzami miasta zwiedzili goście.

Źródło: UG Szaflary

Czytaj także: