Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Inwestycje drogowe w gminie Jabłonka – w Zubrzycy Górnej i Chyżnem

Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego w gminie Jablonka wizytowali inwestycje drogowe w Zubrzycy Górnej i Chyżnem. Jedną z nich jest remont kilku dróg gminnych wraz z wykonaniem oświetlenia i barierek obok kościoła w Zubrzycy Górnej. Wartość zadania to ponad 980 tys. zł, w całości sfinansowane z budżetu gminy Jabłonka.

Inwestycje drogowe w gminie Jabłonka

Kolejną inwestycją jest przebudowa drogi gminnej w Zubrzycy Górnej, która obejmuje stabilizację podłoża, wykonanie podbudowy i nawierzchni częściowo z kruszywa łamanego i betonu asfaltowego. Całkowita wartość zadania to blisko 2 mln zł. Dotacja ze środków Lasów Państwowych to blisko 1,8 mln.

W Chyżnem trwa przebudowa drogi „Zawodzie – Homrzysk”. Tu wzmacniane i stabilizowane jest podłoże, wykonywana jest podbudowa i nawierzchnia z betonu asfaltowego. Wartość zadania przekracza 3 mln. Z Lasów Państwowych pozyskano dofinansowanie rzędu 2, 7 mln.

Czytaj także: