Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Kościelisko: Nowe stawki ekwiwalentów dla strażaków OSP

 

Kościelisko – jakie uchwały podjęto podczas ostatniej sesji rady gminy?

Jaki ekwiwalent pieniężny w przyszłym roku otrzymają strażacy ochotnicy w gminie Kościelisko. Uchwałę w tej sprawie podjęto na ostatniej sesji rady:

Dorota Kierpacz: Kwoty zaproponowane przez Pana Wójta w niniejszym projekcie uchwały wynoszą za udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych 26 zł, szkoleniu pożarniczym i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę i inne uprawnione podmioty 16 złotych – to jest o 1 złotych więcej niż obowiązująca uchwała. Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy proponuje się także stawkę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej, który ukończył 18 lat, a nie ukończył 65 lat, będącego uczestnikiem szkolenia podstawowego przygotowującego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych w kwocie 16 zł.

– mówiła skarbnik Dorota Kierpacz.

Czytaj także: