Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Kościelisko: O inwestycjach SEWiK w gminie

 

Gmina Kościelisko – o inwestycjach SEWiK

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych SEWiK był tematem uchwały radnych gminy Kościelisko. Dokument ma obowiązywać do do roku 2033 i głównie opiera się na modernizacji oczyszczalni ścieków na Spyrkówce.

Jakie projekty dotyczyć będą stricte polaniarskiej gminy? O tym wójt Roman Krupa:

Roman Krupa: Plan rozwoju zakłada, że do końca jego realizacji osiągniemy stopień skanalizowania naszej aglomeracji na poziomie ponad 99%. Jeżeli idzie o inwestycje na najbliższe lata, to związane są one z budową kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kierpcówka i Staszelówka w Kościelisku. W tym celu do wykonania pozostaje realizacja dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Królewska, ulicy Nędzy Kubińca.

Czytaj także: