Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Kościelisko: W czwartek sesja rady gminy. W programie m.in. uchwała budżetowa na 2024 r

 

Kościelisko: sesja rady gminy w czwartek. Co znajdzie się w porządku obrad?

Proponowany porządek obrad czwartkowej (21.12) sesji rady gminy Kościelisko to m.in uchwalenie przyszłorocznego budżetu. Pod głosowanie ma być także poddany projekt określające szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Ponadto powołana ma zostać gminna rada seniorów.

Wśród projektów uchwał są tez m.in. te w sprawie określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Piąta Zmiana Studium – część A”.

Czytaj także: