Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Małopolski Budżet Obywatelski. Zgłaszanie zadań do 31 października

Tylko tydzień pozostał do zakończenia naboru zadań do 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy, którzy ukończyli 16. rok życia, mogą składać propozycje swoich zadań w terminie do 31 października.

Małopolski Budżet Obywatelski

Możliwości jest sporo. Każda inicjatywa, która przyczyni się do rozwoju województwa i ma charakter: prospołeczny, prozdrowotny, kulturalny, edukacyjny, sportowy, turystyczny czy ekologiczny, jest związana z transportem zbiorowym, drogami publicznymi oraz ochroną środowiska – ma szansę na realizację.

Zgłoszone zadanie musi zdobyć 30 podpisów poparcia mieszkańców. Wszystkie niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie: www.bo.malopolska.pl

Tak, jak w poprzedniej edycji – także teraz można zgłaszać zadania do puli regionalnej i ogólnowojewódzkiej. W tej pierwszej mogą się znaleźć wyłącznie projekty o charakterze „miękkim”, których koszt mieści się w przedziale 50 – 100 tys. zł.

Małopolska w budżecie obywatelskim jest podzielona na 4 regiony – region Małopolska Południowa: obejmuje. Nowy Sącz oraz powiaty: nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, gorlicki.
Większe możliwości stwarza pula ogólnowojewódzka – tu można zgłosić zarówno zadania nieinwestycyjne (300 – 700 tys. zł), jak i inwestycyjne (500 tys. zł – 1 mln zł).

W tej edycji Zarząd Województwa Małopolskiego na realizację wszystkich zwycięskich zadań zaplanował rekordową pulę 16 mln zł.

Formularz zadania i podpisy mieszkańców możesz złożyć tradycyjnie – przynosząc na dziennik podawczy urzędu marszałkowskiego bądź przesyłając pocztą:
• Agenda Zamiejscowa w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 44, 34-400 Nowy Targ.
• Agenda Zamiejscowa w Zakopanem, ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane.