Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Miasto Nowy Targ obejmie nowe udziały w wodociągach

 

Miasto bierze nowe udziały w wodociągach

Nowotarscy radni wyrazili zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji i objęcie nowych udziałów przez Miasto Nowy Targ. W Radiu Alex mówi o tym Paweł Maczek, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych:

Paweł Maczek: 40800 nowych udziałów w kapitale zakładowym spółki, o wartości nominalnej 500 złotych każdy, które objęte zostaną przez wspólnika spółki, to jest gminę-miasto Nowy Targ o łącznej wartości 2,4 mln zł.

Podwyższono kwotę kapitału zakładowego spółki o około 40 procent – z 54,5 mln do prawie 75 mln zł.

Czytaj także: