Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Miasto Nowy Targ przekaże gminie Szaflary dokumentację projektową geotermalnej sieci ciepłowniczej

Nowotarscy radni jednogłośnie zgodzili się na nieodpłatne przekazanie Gminie Szaflary - dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach – Bańskiej Niżnej do kotłowni w Nowym Targu", w zakresie obejmującym teren Gminy Szaflary.

Miasto Nowy Targ przekaże gminie Szaflary dokumentację projektową geotermalnej sieci ciepłowniczej

Szczegółowe warunki przekazania określi porozumienie zawarte między Miastem Nowy Targ, Gminą Szaflary i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Krakowie.

Grzegorz Watycha: W porozumieniu, które chcemy zawrzeć później z gminą Szaflary, przy przekazaniu chcemy zawrzeć ten warunek, że w przyszłości ten wkład czy ta wartość tej dokumentacji będzie mogła stanowić wkład do ewentualnie przyszłej spółki Geotermia Nowotarska, która może być zawiązana dla obsługi całego tego przedsięwzięcia, bo taka hipoteza też jest. Na razie przekazujemy dokumentację dla realizacji przetargu, żeby Szaflary mogły ogłosić przetarg

– mówi burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha.

Samo porozumienie to wspólna inicjatywa obu samorządów, mająca na celu budowę geotermalnej sieci ciepłowniczej, składającej się z głównej magistrali oraz sieci służących do przesyłu energii elektrycznej do węzłów cieplnych na terenie Szaflar i Nowego Targu.

Dokumentacja projektowa została wykonana i dofinansowana ze środków WFOŚiGW, kwotą 1,2 mln. Wkład Miasta to ponad 300 tys. zł.

Dla przypomnienia – w Szaflarach realizowany jest projekt geotermalny polegający na wykonaniu liczącego 7 km głębokości odwiertu, z którego ma popłynąć ciepła woda dla mieszkańców czterech miejscowości w gminie Szaflary i Nowego Targu.

Planowany czas zakończenia inwestycji to pierwsza połowa 2024 roku.

Czytaj także: