Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

 

Dziś Dzień bez Przemocy

W ramach Międzynarodowego Dnia bez Przemocy, ustanowionego przez Ogólne Zgromadzenie ONZ – dziś o strategii niestosowania przemocy.

Tadeusz Dubicki, ekspert ds. bezpieczeństwa osobistego oraz biegły sądowy mówi nam, czym jest przemoc, jak jej unikać oraz jakie kroki podjąć, gdy jesteśmy jej świadkami. Zacznijmy jednak od początku, czyli – czym jest przemoc?

Tadeusz Dubicki: Jest to zachowanie agresywne, które może powodować zarówno obrażenia fizyczne, ale także cierpienie emocjonalne, ból i traumę po takim zachowaniu. Przemoc jest nielegalna i jako taka nie może być akceptowalnym zachowaniem społecznym. Dlaczego? Ponieważ narusza podstawowe prawa człowieka, które są zawarte w Konstytucji i działa przeciwko zasadzie szacunku dla innych ludzi i dla ich godności osobistej. Działania uprawnione, takie jak obrona konieczna, stan wyższej konieczności lub też uprawnione działania służb różnego rodzaju nie możemy zaliczyć do przemocy rozumianej w tym znaczeniu, o którym mówimy.

Jak unikać sytuacji, w której agresja narasta?

Tadeusz Dubicki: Po pierwsze unikaj miejsc i sytuacji niebezpiecznych. Po drugie, jeżeli znaleźliśmy się w takim miejscu lub sytuacji, oddalamy się stamtąd jak najszybciej. Po trzecie, jeżeli znaleźliśmy się w takim miejscu lub sytuacji i nie mogliśmy tego przewidzieć, używamy swojego ciała w sposób maksymalny i mówimy tutaj o reakcjach fizycznych, jeżeli potrafimy się bronić, ale szczególnie odwołaniu głośnym wołanie o pomoc w ten sposób, ażeby wzbudzić w koło siebie jak najwięcej zainteresowania osób, które mogłyby nam pomóc. Jeżeli poprzednie działania okazały się nieskuteczne, to czwarta reguła, którą tu przytoczymy, to używamy wszelkich przedmiotów, które nam mogą posłużyć do obrony od wszystkich małych przedmiotów, które rozpraszają uwagę agresora, poprzez większe, którymi możemy się zasłonić, aż do przedmiotów, które możemy użyć w formie improwizowanej broni.

Tadeusz Dubicki radzi także jakie kroki należy podjąć, gdy jesteśmy świadkami przemocy.

Tadeusz Dubicki: Reagowanie na przemoc zależy zawsze od konkretnej sytuacji i natężenia przemocy. Nasze działanie powinno być ukierunkowane na to, aby uniknąć eskalacji agresywnego zachowania, doprowadzić, o ile to możliwe, do stosowania wyciszenia określonej sytuacji. Dopiero kiedy te działania nie przyniosą rezultatu, a agresja się wzmaga, to niestety musimy działać w sposób adekwatny do skali agresji, z jaką mamy do czynienia. Warto dodać, że nie możemy być biernymi uczestnikami zdarzenia bez względu na to, czy to my jesteśmy ofiarą, czy też widzimy, że ofiarą jest osoba trzecia. Tym bardziej, że obrona siebie i osób bliskich jest nie tylko naszym prawem, ale wręcz obowiązkiem.