Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Nadwodnia w Sromowcach Niżnych bezpieczniejsza dla spacerowiczów i rowerzystów

 
Nadwodnia w Sromowcach
fot.czorsztyn.pl

Ulica Nadwodnia w Sromowcach Niżnych stanie się bezpieczniejsza dla spacerowiczów i rowerzystów. Zostanie przebudowana na ciąg pieszo-rowerowy o długości 400 metrów. Umowa z wykonawcą została już podpisana. Wszystko po to, aby poprawić niechronionych uczestników ruchu drogowego. Inwestycja ma być gotowa w połowie grudnia.

fot.czorsztyn.pl

Zakres prac obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej– ulicy Nadwodniej na ciąg pieszo-rowerowy i związaną z tym modyfikację istniejącego oznakowania jezdni oraz jej wlotu do drogi powiatowej. Inwestycja będzie kosztowała ponad 950 tys. zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło ponad 760 tys. zł, reszta ro wkład własny Gminy Czorsztyn (ponad 190 tys. zł).

W październiku br. została podpisana umowa pomiędzy Łukaszem Kmitą, Wojewodą Małopolskim, Gminą Czorsztyn, reprezentowaną przez Tadeusza Wacha, Wójta Gminy na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej 360559K ul. Nadwodnia w km od 00+ooo do km 00+399,5 w miejscowości Sromowce Niżne

– informuje Urząd Gminy Czorsztyn.

fot.czorsztyn.pl

25 października br. została zawarta umowa z wykonawcą robót – Firmą Usługowo-Handlową „Bukowski” – Janem Bukowskim.

Projektowana długość ciągu to 400 m. Istniejący stan zagospodarowania terenu zmieni się w zakresie poszerzenia istniejącej drogi wewnętrznej, zmiany jej przeznaczenia na ciąg pieszo-rowerowy, a także ustalenie jej parametrów geometrycznych oraz korektę położenia połączenia z drogą powiatową 1638K.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 951 383,51 zł brutto – jest to całkowita wartość inwestycji

– informuje UG Czorsztyn.

Czytaj także: