Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Nowe plany zagospodarowania przestrzennego w Nowym Targu. W urzędzie odbędzie się otwarte spotkanie

 

Plany zagospodarowania przestrzennego w Nowym Targu

Do 17 listopada będzie trwało wyłożenie do wglądu publicznego projektu zmiany planu miejscowego NOWY TARG 16 (nowy cmentarz) oraz NOWY TARG 27 (Gliniki). To ważne dokumenty, dotyczące rejonu, który szybko się rozwija – planowane są tam kolejne inwestycje. We wtorek 14 listopada w Urzędzie Miasta odbędzie się otwarte spotkanie na ten temat:

Grzegorz Watycha: Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w tych zmianach planów, odbędą się w dniu 14 listopada, pierwsza o godzinie 12.00 dla planu NOWY TARG 16, a o 13.30 dla zmiany planu NOWY TARG 27.

Burmistrz Grzegorz Watycha dodaje, że procedura aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ dobiega końca. O ile wymogi formalne zostaną dopełnione, projekt zmiany programu zostanie skierowany do uchwalenia na następnej sesji Rady Miasta.

Czytaj także: