Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Nowy Targ: Konsultacje w sprawie przebudowy ul. Ludzmierskiej

Do piątku, 1 grudnia składać można uwagi do wyłożenie do wglądu publicznego projektu zmian planu miejscowego NOWY TARG 16 (nowy cmentarz) oraz NOWY TARG 27 (Gliniki).

Grzegorz Watycha: Dyskusja odbyła się w poprzednim tygodniu na ten temat. Jakiegoś wielkiego zainteresowania mieszkańców nie było, pomimo że ogłoszenia były wywieszone, ale też zmiany nie są jakby kompleksowej i jakby daleko idące. Osoby zainteresowane i wnioskodawcy tych zmian są poinformowani o tym, że te zmiany planu są procedowane.

Z kolei do 8 grudnia składać można wnioski do mpzp Nowy Targ 24 Dział. a do 15 grudnia – projekt planu Nowy Targ 37 Kasprowicza. Dla przypomnienia – chodzi o przebudowę skrzyżowania Ludźmierskiej z przejazdem kolejowym i potencjalnie – budowy tam tunelu pod torami:

Grzegorz Watycha: Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 6 grudnia, a uwagi do tego planu można składać do 29 grudnia. Projekt tego planu obejmuje część terenu, na którym Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie planuje przebudowę skrzyżowania ulicy Ludźmierskiej z linią kolejową na skrzyżowanie bezkolizyjne oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Składowej z ulicą Ludźmierskiej. Obecnie w sprawie przebudowy tego skrzyżowania z linią kolejową toczy się postępowanie przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie dotyczące wydania decyzji środowiskowej dla tej inwestycji.

Czytaj także: