Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Nowy Targ pod lupą RIO. Co wykazała kontrola?

 

Nowy Targ po kontroli RIO

Regionalne Izby Obrachunkowe przeprowadziły serie kontroli- pod kątem przyznawania urzędnikom dodatków specjalnych i uzasadniania tych decyzji finansowych.
RIO w Krakowie we wniosku pokontrolnym skierowanym do burmistrza Nowego Targu zwraca uwagę, że dodatek specjalny może zostać przyznany jedynie w przypadku okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań i że nie jest to świadczenie stałe.

Kontrola wykazała, że burmistrz Nowego Targu przyznał dodatki specjalne w latach 2021 – 2022 swoim zastępcom, skarbnikowi, sekretarzowi oraz jednemu z informatyków- bez szczegółowego uzasadnienia, skąd przesłanki, by osoby te na dodatkowe uposażenie zasłużyły. RIO upomina, że „konieczne jest rzetelne uzasadnienie przyznawania dodatków”.

Czytaj także: