Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Ochotnica Dolna: Dziś na sesji o wotum zaufania i absolutorium dla wójta

 

O godz. 10:00 rozpocznie się sesja podczas której radni wysłuchają raportu o stanie Gminy Ochotnica Dolna za rok 2023

Po debacie nad tym dokumentem podejmą decyzję w sprawie udzielenia wotum zaufania dla wójta. Kolejny pakiet uchwał dotyczy sprawozdań z wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz udzielenia bądź nie absolutorium za prawidłowe wykonanie m.in. wydatków i dochodów w roku ubiegłym.
Rada dokona też oceny zasobów pomocy społecznej w gminie.

W programie są też uchwały w sprawie:

  • przekształcenia mieszkania chronionego w mieszkanie wspomagane oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w nim.
  • przystąpienia do Programu „Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Gmina Ochotnica Dolna”.
  • rozpatrzenia skargi na wójta
  • ustalenia wynagrodzenia wójta
  • przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Tylmanowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Ochotnica Dolna.
  • przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Czytaj także: