Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Ochotnica Dolna: Sesja z przyjęciem ważnych dokumentów, rozpatrzeniem skarg oraz petycji

 

O 10:00 rozpocznie się sesja rady gminy Ochotnica Dolna. W programie m.in. zaplanowano podjęcie uchwały dot. Strategii Rozwoju na lata 2023-2033

Będą też wprowadzone zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określone zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie czy roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Kolejny dokument dotyczy aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej. Jest też pakiet projektów w sprawach regulujących gospodarkę gminnym majątkiem, w tym zgód na sprzedaż, zamianę, nabycie czy bezprzetargową dzierżawę. Radni zajmą się również regulaminem udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Omówią też program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności.

Będzie także do rozpatrzenia kilka skarg i petycji, w tym wzajemnej złożonej przez kierownika i pracowników Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej na zachowanie sołtysa oraz prezesa Związku Podhalan w Tylmanowej i radę tego sołectwa dotyczącej zastrzeżeń do kierownika Ośrodka Kultury.

Petycja natomiast dotyczy możliwości wdrożenia płatności bezgotówkowych dla interesantów urzędu.

Czytaj także: