Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Oczyszczalnia ścieków w Białce Tatrzańskiej. Dziś oficjalne rozpoczęcie budowy

 

Oczyszczalnia ścieków w Białce Tatrzańskiej. Symboliczne wbicie łopaty nastąpi o 10:00

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budynkami technologicznymi, zapleczem socjalno-techniczno-biurowym, instalacjami technologicznymi: wodno- kanalizacyjnymi, wentylacyjnymi, elektrycznymi, i sterownia oraz przebudowa zjazdu, drogi wewnętrznej, budowa ujęcia wód podziemnych, przyłącz wodociągowego i zbiornika przeciwpożarowego, przebudowa istniejącej linii energetycznej średniego napięcia, budowa nowego odcinka linii energetycznej średniego napięcia i stacji transformatorowej, kanału doprowadzającego ścieki surowe do projektowanej oczyszczalni, kanału doprowadzającego ścieki oczyszczone do wylotu do odbiornika, a także umocnienie brzegów odbiornika –odnogi potoku Białka w Białce Tatrzańskiej – kosztować będzie ponad 43 mln zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – to blisko 30 mln, a z Rządowego Funduszu Inwestycji – 5 mln.

Czytaj także: