Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Osuwisko w Kasinie Wielkiej. Dziś odbędzie się wizja w terenie

 

Osuwisko w Kasinie Wielkiej – wizja lokalna

Dziś popołudniu odbędzie się wizja lokalna osuwiska w Kasinie Wielkiej na DK28. W wizji uczestniczyć będą przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury, samorządu lokalnego, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, GDDKiA (zarządcy drogi krajowej nr 28).

Fot. gov.pl/web/gddkia-krakow

Przypomnijmy, że GDDKiA podpisała umowę na przeprowadzenie badań geotechnicznych i wykonanie ekspertyzy osuwiska w Kasinie Wielkiej na zamkniętym fragmencie drogi krajowej nr 28. Odcinek jest nieprzejezdny od końca maja. Wyniki badań, które kosztować będą ponad 500 tys. będą znane z końcem listopada.

Kacper Michno: Podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który przeprowadzi badania geotechniczne i wykona ekspertyzę osuwiska w Kasinie Wielkiej. Wartość tych prac to 543 tys. zł. Wykonawca na ich przeprowadzenie, na wykonanie badań i ekspertyzy ma 4 miesiące. W ramach badań wykonawca będzie sprawdzał m.in. na jakiej głębokości jest tzw. płaszczyzna poślizgu, tzn. ta płaszczyzna, po której przesuwa się osuwisko. W tym celu przechodzi badania sejsmiczne, badania elektrooporowe, które pozwolą sprawdzić, jaki jest grunt pod jezdnią, ale też będą prowadzone odwierty. Te odwierty będą miały łączną głębokość 350 m. Każdy będzie miał co najmniej 20 metrów głębokości. Po przeprowadzeniu tych badań i po otrzymaniu ekspertyzy będziemy wiedzieć, jakie działania musimy podjąć, żeby zabezpieczyć tę drogę, żeby ją wyremontować i żeby ją przywrócić do ruchu dla kierowców

– mówi Kacper Michno z GDDKiA.