Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Pieniądze dla Nowego Targu i Szaflar na budowę magistrali ciepłowniczej

 

Pieniądze dla Nowego Targu i Szaflar

Gmina Szaflary i Nowy Targ otrzymały po 30 milionów złotych dofinansowania na budowę magistrali ciepłowniczej i infrastruktury towarzyszącej. Starania o pieniądze na ten cel w ósmej edycji naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych zakończyły się sukcesem. Dla mieszkańców to oznacza, że szansa na obniżenie rachunków i rozwiązanie problemu smogu- szczególnie w Nowym Targu- stała się jeszcze bardziej realna.

Geotermalna sieć ciepłownicza magistralna połączy odwiert geotermalny powstający w Bańskiej Niżnej z Nowym Targiem i gminą Szaflary. Odwiert ma mierzyć 7 km głębokości. Wartość tej inwestycji to około 130 milionów złotych.

Grzegorz Watycha: Jest to bardzo istotna inwestycja, która przybliża nas do tego, żeby ciepło wytwarzane w kotłowni na Szaflarskiej nie pochodziło z węgla, ale ze źródła OZE, jakim są wody geotermalne. Taką dotację otrzymała również gmina Szaflary i wspólnie w najbliższym szacie mamy w planach przygotować się do ogłoszenia postępowań na wykonanie tej sieci magistralnej.

Wykonanie dokumentacji projektowej sfinansowane zostało z Wojewódzkiego funduszu OŚiGW

Czytaj także: