Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Plan podkopu pod torami kolejowymi. Uwagi można składać do 29 grudnia

 

Plan podkopu pod torami kolejowymi

Do dnia 29 grudnia 2023 r. można składać uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 37 (Kasprowicza).

Grzegorz Watycha: Projekt tego planu wywołuje sporo kontrowersji, co spowodowane jest przyjętymi tam propozycjami nowych rozwiązań drogowych. Rozwiązania te zostały narzucone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, czyli zarządca ulicy Ludźmierskiej w związku z trwającymi pracami projektowymi nad przebudową skrzyżowania tej ulicy z linią kolejową na skrzyżowanie bezkolizyjne. Konkluzja z przeprowadzonej z udziałem mieszkańców i przedsiębiorców dyskusji publicznej jest taka, aby wstrzymać procedowanie tego planu przynajmniej do czasu wydania decyzji środowiskowej dla tego przedsięwzięcia.

Decyzja zostanie podjęta po zakończeniu procedury pierwszego wyłożenia i analizie złożonych do tego projektu planu uwag.

Czytaj także: