Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Plan zagospodarowania starego szpitala w Nowym Targu. Uwagi będzie można składać do lutego

 

Plan zagospodarowania starego szpitala w Nowym Targu

Do 19 stycznia r. zostanie ponownie wyłożony do wglądu publicznego projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział):

Grzegorz Watycha: Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 10 stycznia o godzinie 12.00, a uwagi do zmiany planu będzie można składać do dnia 2 lutego 2024 r.. Przypominam, że zmiana planu dotyczy wyłącznie terenów Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu, czyli stary szpital i niezabudowanego terenu komercyjnego przy rondzie Księdza profesora Józefa Tischnera.

Czytaj także: