Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Pogoda sprzyja pracom budowlano-remontowym. PIH i UOKiK sprawdzają bezpieczeństwo tarcz tnących

 

PIH i UOKiK sprawdzają bezpieczeństwo tarcz tnących

Pogoda mimo opadów pewnie sprzyja wszelkim pracom budowlano-remontowym, a to oznacza większe zainteresowanie np. narzędziami. Państwowa Inspekcja Handlowa i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdziły więc 113 modeli tarcz tnących.

Jagoda Kruszewska: Szczególną uwagę zwracaliśmy na to, czy oznakowanie sugeruje lub wprost wskazuje możliwość użycia tarczy niezgodnie z przeznaczeniem. Używanie takich tarcz w ręcznych szlifierkach kątowych przy cięciu drewna stwarza zagrożenie. Zakwestionowaliśmy 21 modeli. W 14 przypadkach nieprawidłowości wpływały na bezpieczeństwo konsumentów i te sprawy mogą się zakończyć nałożeniem kar. W pozostałych siedmiu przypadkach, w których wykryliśmy wyłącznie błędy w oznakowaniu, nie mające wpływu na bezpieczeństwo użytkowników, przedsiębiorcy zadziałali już naprawczo. Szczegółowy raport z kontroli i wykaz produktów są dostępne na stronie UOKiK.gov.pl

– mówiła Jagoda Kruszewska z UOKiK.