Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Poprawa komunikacji transgranicznej w rejonie Łysej Polany

 

Rejon Łysej Polany doczeka się modernizacji dróg po obu stronach granicy

Do ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarząd Dróg Wojewódzkich złożył wniosek na dofinansowanie projektu drogowego „Łysa Polana łączy” w partnerstwie z Zarządem Dróg Preszowskiego Kraju Samorządowego.

Uzyskano dofinansowanie w kwocie blisko 2 mln euro. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na sierpień 2025 roku.

Projekt zakłada modernizację DW 960 (strona polska) i drogi III/3078 (strona słowacka) o łącznej długości 4,76 km.

Czytaj także: