Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Powiat Tatrzański: Radni przyjęli strategię rozwoju

Radni powiatu tatrzańskiego przyjęli strategię rozwoju do roku 2027 (z perspektywą roku 2030).

Powiat Tatrzański: Radni przyjęli strategię rozwoju

Naczelnik infrastruktury zakopiańskiego starostwa Bożena Stopka-Rafacz podczas ostatniej sesji przypomniała, że praca nad dokumentem rozpoczęła się jeszcze przed pandemią:

Jak podkreślał autor projektu, dokument opiera się na wyjątkowości tego regionu, czyli m.in. wartościach przyrodniczych oraz kulturowych, ale i także rozwiązaniach gospodarczych i dobrej współpracy z mieszkańcami.

Mariusz Koperski, jedyny radny, który zabrał głos w tym punkcie stwierdził, że strategia jest naprawdę dobra, ale…

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.