Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Powiat Tatrzański: Sejmik Małopolski gotowy na przejęcie zakopiańskiego szpitala ”Odrodzenie”

 

Po listopadowej uchwale rady powiatu tatrzańskiego o przekazaniu Szpitala Specjalistycznego ”Odrodzenie” im. Klary Jelskiej teraz sejmik województwa małopolskiego podjął decyzję o gotowości przejęcia tej placówki. Podczas tej sesji obecni byli przedstawiciele powiatu spod Tatr:

Zgodnie z uchwałą Sejmiku województwo małopolskie gotowe jest przejąć od powiatu tatrzańskiego wszystkie ustawowe uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc ”Odrodzenie”. Realizacja tej uchwały oraz wcześniejszych uchwał Rady Powiatu zostanie ostatecznie dokonana w drodze stosownego porozumienia, oraz aktu notarialnego przenoszącego prawo własności nieruchomości, ten akt będzie miał charakter warunkowy.

Samorządowcy województwa musieli podjąć uchwałę o gotowości przejęcia tej placówki. Przejęcie dotyczy także własności budynków, więc w akcie notarialnym musiała znaleźć się odpowiednia klauzula. Te kwestie z kolei wyjaśniła jeszcze w listopadzie radca prawny starostwa w Zakopanem:

Sławomira Chowaniec: Przekazanie nastąpi w formie darowizny i tutaj jest bardzo ważną istotną cechą tego przekazania, darowizna zostanie dokonana z przeznaczeniem na cele kontynuowania działalności Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc, jako obiekt publicznej służby zdrowia. Oznacza to, że jeżeli województwo małopolskie będzie chciało zmienić przeznaczenie nieruchomości, musi mieć na to zgodę podmiotu, który dokonał darowizny i w tym przypadku będzie to zgoda Rady Powiatu.

Zapewniła radca prawny starostwa tatrzańskiego Sławomira Chowaniec.

Czytaj także: