Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Praca sezonowa – tak, praca przymusowa – nie

Wakacje to czas, w którym jedni wypoczywają, inni chcą zdobyć dodatkowe pieniądze. Zdarzają się, niestety, przypadki niezgodnych z prawem zachowań pracodawców, takie jak zmuszanie pracownika do pracy ponad jego siły, niegodziwe wynagrodzenie, czy bardzo złe warunki zakwaterowania.

Praca sezonowa – tak, praca przymusowa – nie! Policjanci radzą, abyśmy, zanim podejmiemy pracę zweryfikowali, czy oferowane zatrudnienie jest legalne

Warto podpytać znajomych, którzy pracowali za granicą, być może polecą nam sprawdzonego i uczciwego pracodawcę. Najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo. Odłóżmy pewną kwotę na ewentualny powrót do kraju, jeśli sytuacja będzie tego wymagała. Bądźmy z bliskimi w stałym kontakcie, koniecznie ustalmy hasło bezpieczeństwa – słowo lub zdanie, które będzie sygnałem, że potrzebujemy pomocy.

Fot. policja.pl

Zanim podejmiesz pracę:

 • zweryfikuj pośrednika pracy oraz sprawdź, czy oferowana praca jest legalna,
 • upewnij się, że pracodawca istnieje, przeczytaj w sieci opinie o nim,
 • unikaj miejsc, które nie mają podanego adresu, a pracodawcy kontaktują się wyłącznie mailowo lub telefonicznie,
 • podpytaj znajomych, którzy pracowali za granicą, być może będą mogli polecić sprawdzonego pracodawcę,
 • czytaj dokładnie, co podpisujesz, możesz poprosić o przygotowanie umowy o pracę w języku polskim, w razie niejasności poproś o wyjaśnienie spornych kwestii,
 • poproś o informację, na jaką pomoc można liczyć ze strony pośrednika w razie niedotrzymania warunków umowy o pracę,
 • sprawdź ważność swojego paszportu,
 • przed wyjazdem zapoznaj się z adresami i numerami telefonów ambasady oraz konsulatu RP w kraju, do którego planowany jest wyjazd,
 • przygotuj kopie niezbędnych dokumentów – dowód, paszport, ubezpieczenie, umowa – najlepiej sfotografuj je i skany prześlij na skrzynkę mailową zaufanej osoby,
 • zabierz wszelkie potrzebne pozwolenia oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje,
 • ubezpiecz się, jeżeli nie gwarantuje tego pracodawca (w takiej sytuacji sprawdź przepisy prawa pracy pod kątem obowiązków pracodawcy w danym kraju),
 • zabezpiecz pewną kwotę, która pozwoli Ci na wcześniejszy powrót do domu, jeśli będzie wymagała tego sytuacja,
 • poinformuj bliskich dokąd i z kim wyjeżdżasz, bądź z nimi w stałym kontakcie,
 • koniecznie ustal wspólnie z najbliższymi hasło bezpieczeństwa – słowo lub zdanie, które będzie sygnałem, że potrzebujesz pomocy.

Pamiętaj! Praca przymusowa to poważne naruszenie praw człowieka, polegające na zmuszaniu osób do pracy wbrew ich woli, często w niegodnych warunkach.

Jeśli czujesz się zagrożony ponieważ ktoś:

 • zabrał Ci paszport lub inny dokument tożsamości,
 • bije Cię, szantażuje, znęca się lub grozi,
 • zmusza Cię do kradzieży, żebractwa, prostytucji, pracy w bardzo ciężkich warunkach,
 • nie wypłaca Ci należnych pieniędzy,
 • wykorzystuje Cię do zaciągania kredytów,
 • odmawia Ci podstawowych środków do życia,
 • zmienia bez Twojej zgody rodzaj, zakres i miejsce pracy na mniej korzystne,
 • izoluje Cię przymusem od świata, wiadomości, najbliższych.

Zawsze szukaj pomocy.

Nie obwiniaj się za zaistniałą sytuację.

Winny jest sprawca.

W przypadku podejrzeń o pracę przymusową warto zwróć się do ekspertów Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi. Uzyskasz tam informacje, konsultacje prawne i wsparcie w kontaktach z właściwymi instytucjami. Po pomoc do pracowników Centrum można zwrócić się telefonicznie bądź mailowo: tel. +48 22 628 01 20, +48 605 687 750, e-mail: kcik@strada.org.pl.