Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Rabka-Zdrój: Sesja ważna dla chcących zająć się gminnymi odpadami ciekłymi

Środowa sesja Rady Miasta Rabka-Zdrój będzie bardzo istotna dla przedsiębiorców, którzy zamierzają prowadzić działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, a także transportować te nieczystości. Tego dnia bowiem ma być podjęta uchwała określająca wymagania, jakie muszą oni obowiązkowo spełnić, żeby otrzymać odpowiednie zezwolenia.

Rabka-Zdrój
fot.Gmina Rabka

Sesja Rady Miasta Rabka-Zdrój

Podczas sesji radni wysłuchają też raportu z realizacji zadań oświatowych w minionym roku szkolnym, ustalą wysokość stawek podatku od nieruchomości czy opłaty miejscowej.

Pod głosowanie poddany ma zostać projekt dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej.

Radni zamierzają równie zwrócić się z apelem do burmistrza Rabki oraz Sądu Rejonowego w Nowym Targu w sprawie wręczonego przez burmistrza pracownikowi biura obsługi rady miejskiej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Początek środowej (25.10) sesji o godz. 15.00.

Czytaj także: