Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Radni przeciwko budowie spalarni przy nowotarskim szpitalu

Podczas wczorajszej sesji radni nowotarscy wprowadzili do mpzp zapis o zakazie budowy w rejonie szpitala instalacji typu spalarnia odpadów.

Radni przeciwko budowie spalarni

To rekcja na wniosek, jaki wpłynął do Urzędu Miasta, dotyczący ”budowy instalacji polegającej na wytwarzaniu ciepła technologicznego na potrzeby Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu w oparciu o termiczne przetwarzanie odpadów”.

Burmistrz Grzegorz Watycha zdecydował o podjęciu inicjatywy uchwałodawczej, która jednoznacznie zakazuje lokalizację tego typu inwestycji.

Jak mówi naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki, taka inwestycja jest niezgodna z planem miejscowym, ale trzeba „dmuchać na zimne” i ukrócić wątpliwości interpretacyjne, bo w przeszłości były już sytuacje, gdy niby było wiadomo, że nie wolno czegoś lokować na danym terenie, ale inwestor odwołał się do wyższej instancji, która zinterpretowała zapisy planu inaczej, niż chciała tego rada miasta.

Grzegorz Watycha: Nauczeni pewnym doświadczeniem, jest jakieś ryzyko na kolejnych etapach ewentualnie odwoławczych, bądź procedury sądowej, że któryś organ nie może zinterpretować ustalenia planu tak, a nie inaczej. Stąd niejako dmuchając na zimne, burmistrz proponuje, aby przystąpić do zmiany planu miejscowego, która miałaby obejmować wyłącznie tereny szpitala i wprowadzić tam imienny zakaz tego typu lokalizacji przedsięwzięć po to, aby ukrócić jakiekolwiek wątpliwości interpretacyjne, jakie mogą pojawić się na późniejszych etapach tego postępowania.

Wniosek od dyrekcji szpitala wpłynął do Urzędu Miasta 12 września. Pojawiło się pytanie, czy wcześniej miasto wiedziało o planowaniu przez szpital takiej inwestycji? Burmistrz odpowiedział, że nie wiedział.

Grzegorz Watycha: Nie miałem w ogóle takiej wiedzy, że taka inwestycja jest planowana. W lutym było spotkanie zorganizowane w budynku administracji szpitala, była to prezentacja firmy. Myśmy to potraktowali, że przyjechała firma, zrobiła prezentację jakiejś tam technologii i na tym się temat wtedy zakończył, no i teraz dopiero byłem mocno zdziwiony, kiedy wpłynął wniosek szpitala. Będąc członkiem Rady Społecznej Szpitala, nie kojarzę, chociaż ostatnio opuściłem jedno spotkanie, ale nie było mowy o tym, żeby w ramach inwestycji taka instalacja była planowana.

Jak dodał – sam raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko budzi wiele wątpliwości, bowiem w jednym miejscu jest mowa o małej instalacji na potrzeby szpitala, a w innym dopuszcza przyjmowanie setek tysięcy ton odpadów.

Radni nowotarscy jednogłośnie przyjęli wprowadzony do planu miejscowego zapis – o zakazie lokalizacji w tym miejscu spalarni odpadów medycznych i komunalnych. Miasto nie odwraca się od problemów szpitala z kosztami energii elektrycznej i ogrzewania:

Grzegorz Watycha: Skłaniamy się ku temu, żeby pomóc szpitalowi, żeby uruchomić tam kogenerację opartą na gazie ziemnym i w ten sposób sprzedawać energię elektryczną i ciepło do do szpitala, po jakiś tam powiedzmy korzystniejszych warunkach i zwolnić szpital z konieczności utrzymywania tej kotłowni, serwisowania, modernizacji.

Jak Marek Wierzba przyjął decyzję radnych?

Spalarnia miałaby utylizować wraz z odpadami komunalnymi nieco ponad tonę śmieci dziennie – produkowanych tylko przez nowotarski szpital, a nie jak informowały media, również z innych szpitali. Energię pozyskaną podczas ich przerobu, można by wykorzystać do ogrzewania szpitala i bieżącej wody.

Czytaj także: