Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Renciści i wcześniejsi emeryci dorobią więcej

 

Od 1 czerwca zmieniły się kwoty graniczne przychodów. Limity w dorabianiu nie dotyczą emerytek, które skończyły 60 i emerytów, którzy ukończyli 65 lat.

Do emerytur i rent można dorabiać, trzeba jednak pamiętać o tym, że istnieją limity przychodów

Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Nie dotyczy to jednak wszystkich świadczeniobiorców. O limitach muszą pamiętać tzw. wcześniejsi emeryci (którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego) i renciści:

Anna Szaniawska: Od 1 czerwca emerytura czy też renta jest zmniejszana, gdy przychód jest większy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Jest to kwota, która wyniesie 5703,20 zł. Miesięczne zarobki do tej wysokości nic nie zmieniają w wypłacie świadczenia. Natomiast jeśli przychód jest wyższy, to świadczenie odpowiednio zmniejsza się za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia. Drugi próg wynosi natomiast 130% przeciętnego wynagrodzenia. Od czerwca będzie to kwota 10591,60 zł. Jeśli pracujący wcześniejszy emeryt czy też rencista przekroczy tę kwotę, wtedy ZUS zawiesi wypłatę świadczenia za dany miesiąc

– mówi Anna Szaniawska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego.

Czytaj także: