Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Rozbudowa węzła Kraków Południe łączącego autostradę A4 z drogą krajową nr 7

 
Rozbudowa węzła Kraków Południe
Fot. gov.pl

Rozbudowa węzła Kraków Południe łączącego autostradę A4 z drogą krajową nr 7

Rozbudowa węzła Kraków Południe łączącego autostradę A4 z drogą krajową nr 7 otrzymała pozytywną decyzję środowiskową. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu nr 4 rozbudowy węzła. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie szczegółowego projektu budowy i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Budowę planuje się na lata 2025-2027.

Celem rozbudowy węzła jest gruntowna modernizacja skrzyżowania autostrady A4 i drogi krajowej nr 7. Kluczowym efektem przebudowy będzie oddzielenie ruchu tranzytowego i lokalnego, każdy z nich będzie miał osobny układ drogowy.

Fot. gov.pl

Najważniejszą zmianą przy węźle Kraków Południe będzie wybudowanie około 300-metrowej estakady dla drogi krajowej nr 7. Przez tę estakadę będzie prowadzony ruch z miasta w kierunku Zakopanego, z możliwością wjazdu na nią z autostrady. Z kolei jadąc od strony Myślenic, kierowcy będą mogli przejechać estakadą do Krakowa lub zjechać z niej na autostradę A4 w kierunku Katowic albo Rzeszowa.

Pod estakadą planowane jest również wybudowanie ronda, które połączy się z ulicami Poronińską, Taklińskiego i Kłuszyńską, prowadzącymi ruch lokalny. Wjazd na rondo będzie możliwy z Zakopianki od strony Krakowa i Myślenic. Autostrada również zostanie połączona z rondem, co umożliwi mieszkańcom Opatkowic wjazd na A4 z pominięciem estakady.

Zjeżdżając z autostrady w kierunku Myślenic, kierowcy będą mieli możliwość wjazdu na estakadę i kontynuowania jazdy na południe lub dotarcia do ronda i zjazdu na jedną z ulic w Opatkowicach lub pojechania w kierunku Krakowa.

Przebudowa węzła obejmie również pieszych. Powstanie dwa przejścia pod drogą krajową nr 7, przy ulicach Poronińskiej i Opatkowickiej. Ponadto, powstanie przejście w nasypie pod zjazdami z autostrady A4, które połączy ulicę Kłuszyńską i Zakopiańską.

Rozbudowa węzła Kraków Południe ma na celu poprawę płynności ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa na tej trasie. Prace mają zostać zrealizowane w latach 2025-2027.