Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Sesja Rady Miejskiej w Szczawnicy: Dziś m.in. o planie zagospodarowania, programie ograniczenia niskiej emisji i opłacie za psa

 

Sesja Rady Miejskiej w Szczawnicy

Tu w programie m.in. projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego dla obszaru miasta i gminy, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szafranówka”, przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji czy opłaty od posiadania psów. Początek obrad o godz. 16:30.

Sesję na żywo można obejrzeć na stronie https://szczawnica.pl/pl/3288/0/transmisja-obrad-rady-miejskiej.html

Porządek obrad sesji:

 • Otwarcie sesji.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z LXXII zwyczajnej sesji bez odczytania.
 • Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od LXXII zwyczajnej sesji.
 • Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od LXXII zwyczajnej sesji.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII/527/2024 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lutego 2024 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego dla obszaru miasta i gminy Szczawnica.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szafranówka”, przyjętego Uchwałą Nr L/371/2022 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 4 października 2022r. Poz. 6409).
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Szczawnica”.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/179/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2024.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 • Zakończenie sesji.

Czytaj także: