Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Straż Graniczna: Chcieli grać w piłkę nożną na Podhalu, ale muszą wrócić do Brazylii

 

Straż Graniczna w Zakopanem przeprowadziła kontrolę legalności pobytu dwóch obywateli Brazylii, którzy grali w jednym z podhalańskich klubów piłkarskich klasy A i B

Mężczyźni w wieku 20 i 22 lat, przebywający w jednej z miejscowości powiatu nowotarskiego, zostali zatrzymani. Ustalono, że cudzoziemcy nie opuścili Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu na podstawie ruchu bezwizowego, tzn. 90 dni pobytu w każdym okresie 180 dni na terytorium państw obszaru Schengen. Jeden z Brazylijczyków łamiąc prawo, przedłużył swój pobyt o 11 dni, a drugi przebywał w Polsce o 18 dni za długo.

Komendant Placówki SG w Zakopanem wydał decyzję, w której zobowiązał obywateli Brazylii do opuszczenia Polski. Otrzymali oni również zakaz ponownego wjazdu na terytorium państw Schengen przez kolejnych 6 miesięcy.

Przypominamy, że każdy cudzoziemiec wykonujący pracę zarobkową w Polsce – również jako piłkarz – oprócz uregulowania kwestii cywilno-prawnych z pracodawcą – musi posiadać odpowiednie dokumenty, by legalnie przebywać w Polsce oraz zezwolenia niezbędne do wykonywania tejże pracy w RP

– czytamy w komunikacie KoSG.

Czytaj także: