Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Straż Miejska w Nowym Targu: czy zostanie ponownie powołana?

Pojawił się pomysł ponownego powołania w Nowym Targu Straży Miejskiej. Formacja ta została kilka lat temu zlikwidowana. Tak zdecydowali mieszkańcy w ogłoszonych konsultacjach społecznych. Teraz pod petycją o ponowne powołanie staży - zbierane są podpisy.

Straż Miejska w Nowym Targu: czy zostanie ponownie powołana?

Na pytanie czy ta inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców brana jest pod uwagę odpowiada wiceburmistrz Nowego Targu Krzysztof Trochimiuk:

Krzysztof Trochimiuk: To element, który bierzemy pod uwagę. Jednym z rozwiązań byłaby współpraca chociażby międzygminna, tak aby wykorzystać już istniejącą Straż Miejską w ramach Gminy Nowy Targ. I w ten sposób może zapewnić przestrzeń do funkcjonowania i tego rodzaju służby. Tę kwestię będziemy na pewno dalej procedować.

Burmistrz Grzegorz Watycha dodaje, że kilka lat temu zaproponowano powołanie takiej formacji wspólne z gminą Nowy Targ i Gminą Szaflary.

Grzegorz Watycha: Występowaliśmy do gminy Nowy Targ, gdzie funkcjonuje Straż Gminna, zarówno my jako miasto i konsultowaliśmy się z wójtem Szaflar, żeby stworzyć taką wspólną straż międzygminną jako bardziej dedykowaną do działań kontrolnych, ekologicznych, ale wówczas nie było odpowiedzi pozytywnej. Możemy ją ponowić, jak również przedyskutować, poddać też pod ocenę rady miasta, w której kompetencjach leży ogłoszenie czy to referendum albo konsultacji społecznych w tym zakresie.

Czytaj także: