Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Szlak na Gubałówkę ponownie otwarty

 

Szlak na Gubałówkę ponownie otwarty

Fot. pkl.pl

Szlak na Gubałówkę ponownie otwarty. Po przeszło 2 miesięcy szlak biegnący po zachodniej stronie kolejki na Gubałówkę został udostępniony dla turystów. To decyzja sądu. Jak czytamy w komunikacie bezpłatny szlak PTTK biegnie na gruntach PKL i Skarbu Państwa, a ich prawa zostały naruszone:

Marta Grzywa: Działki zgodnie z zapisami w księdze wieczystej są własnością Skarbu Państwa oraz PKL. A to oznacza, że blokowanie ich było niezgodne z prawem.

Sąd Rejonowy w Zakopanem zakazał zwężania szlaku lub jego blokowania:

Marta Grzywa: PKL udostępniając bezpłatny szlak przygotowały teren na własny koszt. Też przesunęły ogrodzenie zabezpieczające tory kolei terenowej, tak by turyści swobodnie mogli dostać się na wzniesienie. W kluczowych miejscach szlaku powstały również poręcze, by podnieść komfort spacerowiczom. Turyści mogą wybrać sposób dotarcia na szczyt Gubałówki, wędrując jednym z dwóch bezpłatnych szlaków – czarnym szlakiem, który ponownie został udostępniony dla turystów, szlakiem niebieskim przez Balową Górę oraz kolejką linową terenową PKL

– mówi Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych. Przypomnijmy, na początku lipca prywatna właścicielka gruntu postawiła na tej trasie budkę i zaczęła pobierać od turystów opłaty. Twierdziła, że szlak częściowo przebiega po jej terenach. Innego zdania były Polskie Koleje Linowe i sąd przyznał im rację.

Szlak na Gubałówkę ponownie otwarty – Komunikat PKL

Fot. pkl.pl

Bezpłatny szlak PTTK poprowadzony na gruntach PKL i Skarbu Państwa na Gubałówkę został ponownie udostępniony turystom. Sąd Rejonowy w Zakopanem w swoim postanowieniu zakazał osobie naruszającej prawo PKL i Skarbu Państwa zawężania lub blokowania i ograniczania dostępności szlaku turystycznego prowadzącego od dolnej do górnej stacji kolei linowo-terenowej po zboczu Gubałówki, w szczególności budowy ogrodzenia, bram i innych budowli na działkach o nr 43 i 30/2 obręb 4.

Sąd nakazał również osobom blokującym przejście usunięcie elementów budowli zlokalizowanych na tych działkach. Jednocześnie upoważnił PKL do usunięcia elementów budowli i urządzeń wzniesionych na szlaku.

Działki, które zostały zablokowane przez osobę naruszającą prawo, zgodnie z zapisami w księdze wieczystej są własnością Skarbu Państwa oraz PKL. Ich blokowanie było niezgodne z prawem i naruszało własność, co znalazło potwierdzenie w postanowieniu sądu.

Wyznaczając w 2021 roku szlak na Gubałówkę PKL zaprezentowały nam dokumenty, które świadczyły o tym, że spółka oraz Skarb Państwa są właścicielami tego terenu. Dlatego z pełną świadomością oznakowaliśmy ten szlak. Postanowienie Sądu w Zakopanem jest dla nas potwierdzeniem, że wyznaczony wówczas szlak, został otwarty w zgodzie z prawem i na działkach o uregulowanym statusie prawnym. Postanowienie sądu jest dla nas podstawą, by ponownie otworzyć szlak na Gubałówkę, który przebiega po lewej stronie torów kolei linowo-terenowej PKL. Dziękujemy, że PKL zdecydowały się udostępnić teren tak, byśmy mogli wyznaczyć szlak turystom

– mówi Łukasz Palider, prezes zarządu Oddziału Tatrzańskiego PTTK.

PKL udostępniając szlak przygotowały teren na własny koszt i przesunęły ogrodzenie zabezpieczające tory kolei linowo-terenowej. W ten sposób umożliwione zostało swobodne przejście turystom na wzniesienie. W kluczowych miejscach szlaku powstały również poręcze by podnieść komfort spacerowiczom.

Historia związana z pobieraniem opłat za przejście na Gubałówkę i blokowaniem nieruchomości trwa od kilku lat. W ubiegłych latach prywatni właściciele stawiali na stoku Gubałówki punkty poboru opłat żądając od turystów pieniędzy za przejście po ich nieruchomości. Każdy ma prawo do pobierania opłat za przejście po swoich nieruchomościach, jednakże tego typu działanie powoduje, iż górale i Zakopane może być postrzegane jako miejsce, w którym za wszystko trzeba zapłacić. Dlatego w 2021 roku PKL przy współpracy z władzami Zakopanego i Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym (PTTK) podjęły decyzję o przygotowaniu terenu i wytyczeniu nowego bezpłatnego szlaku, którym turyści mogą dotrzeć na Gubałówkę.
PKL, Miasto Zakopane oraz PTTK wyznaczając i otwierając ogólnodostępny szlak na Gubałówkę działały w dobrej wierze, zgodnie z prawem oraz w interesie turystów, mieszkańców i w dbałości o dobry wizerunek miasta.

Turyści mogą wybrać sposób dotarcia na szczyt Gubałówki, np. wędrując jednym z dwóch bezpłatnych szlaków oznakowanych przez PTTK. Czarnym szlakiem – ponownie udostępnionym od 14 września 2023 r. – prowadzącym na nieruchomościach, które są własnością PKL i Skarbu Państwa oraz szlakiem niebieskim – prowadzącym przez Walową Górę. Na szczyt wzniesienia można również wyjechać widokową koleją linowo-terenową PKL.

Czytaj także: