Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” przejdzie pod zarząd województwa

Radni powiatu tatrzańskiego wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z województwem małopolskim w sprawie przejęcia Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

Sławomira Chowaniec, radca prawny starostwa przypomniała, że uchwała jest konsekwencją tej grudniowej wyrażającej wolę takich działań:

Sławomira Chowaniec: Nie jest to żadne przekształcenie, nie jest to żadna likwidacja, tylko jest zmiana podmiotu, który prowadzi tenże szpital. Tutaj to tak podkreślam, żeby tu nie doszło do nieporozumień, że coś się stanie ze szpitalem, zamiast prowadzenia przez radę powiatu będzie prowadziło województwo małopolskie. Dla szpitala i dla pacjentów automatycznie wzrastają możliwości i perspektywy, finansowanie.

Podczas ostatniej sesji podkreślono też, że takie działania były konieczne, ponieważ powiat nie jest w stanie zaspokoić finansowych potrzeb placówki. Szpital wciąż bowiem potrzebuje inwestycji – trwa wprawdzie budowa nowego skrzydła, ale główny budynek wymaga remontu i modernizacji. Konieczny też jest zakup nowego tomografu, a to koszt około 4 milionów złotych.
fot. facebook.com/sscpzakopane
Mecenas Chowaniec dodała, że konsekwencją tej uchwały jest kolejna, wyrażające zgodę na zawarcie umowy darowizny:
Sławomira Chowaniec: Jeżeli następuje zmiana organu prowadzącego, no to trzeba się wypowiedzieć co do majątku. Majątek, to znaczy nieruchomości zabudowane, na których mieści się budynek szpitala i cała z tym związana infrastruktura. Przekazanie nastąpi w formie darowizny i tutaj jest bardzo ważną, istotną cechą tego przekazania, darowizna zostanie dokonana z przeznaczeniem na cele kontynuowania działalności Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem jako obiekt publicznej służby zdrowia. Oznacza to, że jeżeli województwo małopolskie będzie chciało zmienić przeznaczenie nieruchomości, musi mieć na to zgodę podmiotu, który dokonał darowizny i w tym przypadku będzie to zgoda rady powiatu.
Zapewniła radca prawny starostwa tatrzańskiego Sławomira Chowaniec.

Czytaj także: