Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Tatrzański Park Narodowy chce przejąć Księży Las [WYWIAD]

 

Tatrzański Park Narodowy chce przejąć Księży Las

Zakopiański 10-hektarowy Księży Las, który niedawno został zakupiony przez Nadleśnictwo w Nowym Targu, powinien być częścią Tatrzańskiego Parku Narodowego

– przekonuje dyrektor TPN.

Szymon Ziobrowski: On już teraz jest położony w otulinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jest też położony w bezpośrednim sąsiedztwie, bo około 200-250 metrów od granicy parku. Ten rejon to jest miejsce, gdzie często pojawia się zwierzyna, czy to niedźwiedzie, czy to jelenie, w związku z tym służby Tatrzańskiego Parku Narodowego w tym rejonie muszą interweniować. Dla nas byłoby to ważne miejsce, wysunięte właśnie w stronę Zakopanego, w którym moglibyśmy wykonywać różne działania ochronne.

Szymon Ziobrowski dyrektor TPN twierdzi, że w momencie sprzedaży lasu nie posiadał środków na jego zakup.

Szymon Ziobrowski: Park nie ma środków na tego typu zakupy położone poza granicami parku. My możemy realizować i mamy finansowanie z Narodowego Funduszu dla nieruchomości w granicach parku. Natomiast jeżeli chodzi o nieruchomości poza granicami, musielibyśmy te środki pozyskać z naszego budżetu, a akurat w tym czasie, kiedy ta transakcja była prowadzona, dokonaliśmy zakupu innej działki poza granicami parku, w rejonie Molkówki.

Park ma już plany na wykorzystanie Księżego Lasu. Byłaby to przestrzeń służąca edukacji.

Szymon Ziobrowski: Chcielibyśmy, żeby ten teren służył społeczeństwu, głównie dzieciom i młodzieży. Chcielibyśmy go przeznaczyć głównie na cele edukacyjne, na różnego rodzaju warsztaty, spotkania. Moglibyśmy uczyć, jak tropić faunę, jak prowadzić badania na takim terenie, jak rozpoznawać gatunki roślin czy też zwierząt. Moglibyśmy pokazywać, jak monitorować zwierzęta.

Radio Alex: Czy do tego nie będzie potrzebna infrastruktura typu parking, toalety, budynek, w którym będą mieli swoje miejsce pracownicy parku. Byłoby to uciążliwe dla mieszkańców i pewnie trzeba by było trochę tego lasu wyciąć.

Szymon Ziobrowski: My nie chcemy na tym terenie stawiać żadnej dodatkowej infrastruktury bez potrzeby. Nie wydaje mi się na dzisiaj, że byłaby tam konieczność tworzenia jakiegoś dodatkowego wielkiego parkingu.

Z Szymonem Ziobrowskim dyrektorem TPN rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Cały wywiad poniżej:

Czytaj także: