Radio Alex 105.2 FM Zakopane

To będzie długa i pracowita sesja. Spotkanie radnych gminy Ochotnica Dolna

 

 Spotkanie radnych gminy Ochotnica Dolna

To będzie długa i pracowita sesja – tak w skrócie można powiedzieć o poniedziałkowym (18.12) spotkaniu radnych gminy Ochotnica Dolna. Obrady rozpoczną się o godz. 10.00, a w proponowanym porządku obrad jest w sumie blisko 30 projektów uchwał, w tym w sprawie przyjęcia przyszłorocznego budżetu.

Omówione zostaną także m.in:
– strategia rozwoju gminy na lata 2023-2033”
– gminny program osłonowy Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028
– umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rozpatrzone mają zostać trzy petycje

Pierwsza o wystąpieniu do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.

Druga w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowania się do wdrożenia w jednostce samorządu terytorialnego przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii – (NIS2) oraz w sprawie zaplanowania szkoleń i audytów w tym zakresie.

Trzecia petycja o podpisach elektronicznych, a dotyczącej ostrzeżenia wszystkich mieszkańców o ryzyku potwierdzania pism podpisem elektrycznym na tabletach, w tym na tabletach Poczty Polskiej i banków.

Kolejny pakiet uchwał dot. nabycia, zamiany czy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Czytaj także:

  • Panele fotowoltaiczne w gminie Ochotnica Dolna. Gdzie pojawią się nowe instalacje?