Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Ulica Limierzyska w Maniowach prawie gotowa [FOTO]

 

 Limierzyska w Maniowach

Trwają ostatnie prace modernizacyjne na ul. Limierzyska w Maniowach. Położono już dwie warstwy podbudowy zasadniczej oraz siatkę z włókien szklanych i geokompozytów, która ma za zadanie wzmocnić nawierzchnię pod gorącą mieszankę asfaltową. Pozostała jeszcze do wykonania ostatnia ścieralna warstwa nawierzchni asfaltowej.

Zakres prac obejmował wykonanie wyniesionego ponad poziom jezdni na wysokości krawężnika chodnika dla pieszych o szerokości 1,5 m po prawej stronie drogi, a także poszerzenie jezdni oraz wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych na całej ulicy. W ramach zadania wykonano również regulację czyszczenia i wymianę studzienek deszczowych, kanalizacyjnych oraz ścieków deszczowych ulicznych.

Modernizacja ulicy Limierzyska była możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Leśnego w wysokości ponad 830 tys. zł.

Czytaj także: