Radio Alex 105.2 FM Zakopane

UOKiK ostrzega w sprawie niektórych propozycji lokowania oszczędności w weksle

 

UOKiK apeluje: „Weksel jako inwestycja na stały, gwarantowany procent? I do tego z wypłacanymi regularnie odsetkami? Konsumencie, uważaj na swoje oszczędności”

– apeluje UOKiK.

Prezes Tomasz Chróstny podjął decyzje o nałożeniu kar na kolejne spółki:

Tomasz Chróstny: Na Assay ASI i osoby zarządzające tą spółką. Przedsiębiorca oferował porozumienia wekslowe, wykorzystując weksel w sposób sprzeczny z jego funkcją. Ukarana też została inna spółka z grupy Assay Management, która pozyskiwała klientów na rzecz Assay ASI i wprowadzała ich w błąd co do istotnych kwestii dotyczących inwestycji w weksle. Użycie przez Assay ASI weksla jako instrumentu pozyskiwania kapitału, a następnie przeznaczanie środków pochodzących od konkretnych konsumentów na działalność związaną z inwestycjami w inne podmioty, to naruszenie dobrego obyczaju.

Takie działanie skutkuje przeniesieniem na konsumentów ryzyka działalności inwestycyjnej. Z kolei zapewnienia o gwarantowanych korzyściach finansowych z przedsięwzięcia oraz o objęciu oferty nadzorem KNFu mogło wpłynąć na decyzję konsumentów odnośnie powierzenia swoich pieniędzy Assay ASI. Gdyby konsumenci nie byli wprowadzeni w błąd, mogliby inaczej zarządzać swoimi oszczędnościami.

Wydałem także decyzję w sprawie spółki Dziesiątka Finanse ze Świdnicy. Przedsiębiorca stosował 3 praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, dwie z nich dotyczyły stosowanie weksla w relacji z konsumentami. Spółka posługiwała się tym papierem wartościowym w sposób sprzeczny z jego funkcją, oferując weksle inwestycyjne, a pozyskane środki wykorzystywała do udzielania pożyczek gotówkowych. Tym samym obarczała konsumentów ryzykiem prowadzonej przez siebie działalności pożyczkowej

– mówił prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Fot. uokik.gov.pl

Czytaj także: